Make your own free website on Tripod.com

Kurikulum Sekolah terbentuk melalui organisasi seperti di bawah:

Pengerusi            : Tn Hj Malik bin Jaafar (Guru Besar)
N.Pengerusi       : En Jamaludin bin Md Dom
(GPK 1) 
Setiausaha         : Pn Norasidah bt. Ahmad
Jawatankuasa   : Pn Kamanizah bt. Paiman
(B.Melayu)
                   : Pn Zainon bt Hj Sapuan
(B.Inggeris)
                   : En Mohd ukor bin Samsuri
(Matematik)
                   : Pn Sa'adiah bt Abu Bakar
(Sains)
                   : En Ruzaiza bin Ahmad
(Pend. Agama Islam)
                   : Pn Ramlah bt Mukhari
(Pemulihan)
                   : Abu Mawan bin Daiman
(K.Hidup)
                   : Tn Hj A.Kadir bin Majid
(P.Jasmani)
                   : Cik Siti Norjohana bt Samingon
(P.Seni)

Antara tugas-tugas yang dijalankan oleh jawatankuasa ini ialah:
- setiap jawatankuasa merancang untuk menjalankan kegiatan.
- melaksanakan apa yang telah dirancang.
- mengadakan mesyuarat untuk menganalisa setiap kegiatan yang dijalankan.
- mengatasi/membuat baikpulih bagi kegiatan yang ada kelemahan.
- Melaporkan kegiatan ke mesyuarat jawatankuasa kurikulum sekolah.

Selain daripada itu Jawatankuasa Kurikulum juga bertanggungjawab untuk meningkatkan prestasi UPSR khususnya bagi matapelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains.
Peningkatan ini dijalankan melalui beberapa perancangan yang dilaksanakan sepanjang masa, antaranya:

- pemantauan
- latihan dan latihtubi
- kelas tambahan
- P & P secara tidak formal

Sementara perancangan yang dijalankan mengikut keadaan ialah:
- perjumpaan dengan penjaga (terutamanya Tahun 6)
- motivasi
- sembahyang hajat dan bacaan surah Yasin

Program-program yang dijalankan belum menjamin peningkatan kurikulum sekiranya faktor-faktor lain tidak diambil perhatian, antara faktor-faktor tersebut ialah:
- penglibatan penjaga murid secara maksima
- displin murid longgar
- kesungguhan murid itu sendiri
- kerja kuat dari kalangan guru.

Semuga dengan perancangan yang didedahkan ini akan meningkatan prestasi kurikulum sekolah.

 

"ADA USAHA ADA JAYA"