Make your own free website on Tripod.com

kelabkom.jpg (35667 bytes)

Kelab Komputer Seri Sampurna, ditubuhkan pada bulan Mac 1999. Keahliannya di buka kepada murid-murid SK. Seri Sampurna yang berada di Tahun 4, 5 dan 6. Kelab Komputer Seri Sampurna (KKSS) mempunyai 7 unit komputer yang di perolehi dari pelbagai pihak. Pada 1hb April 2000, keahlian KKSS telah dibuka kepada penduduk sekitar sekolah. Keahlian di peringkat pertama ini hanya dihadkan kepada 20 orang sahaja. Ahli-ahli KKSS dibimbing menggunakan komputer dengan berhemah dan mempelajari apilakasi komputer yang asas. Ahli menjalankan aktiviti secara mingguan iaitu satu jam untuk satu minggu.