Make your own free website on Tripod.com

selamat_datang.gif (27294 bytes)
DARI MEJA GURU BESAR
logo_ssp.gif (10959 bytes)

    Pertama sekali saya bagi pihak keluarga Sekolah Kebangsaan Seri Sampurna, Kampung Punggor, Rengit, Batu Pahat ingin mengalu-alukan anda untuk bersama-sama dengan kami dalam memberi dan menerima maklumat. Menerusi halaman ini dapatlah kita bergerak lebih jauh kehadapan di samping bersama-sama mengharungi cabaran-cabaran dunia yang semakin kecil ini.  Sesungguhnya halaman yang disediakan ini akan memberi lebih banyak maklumat-maklumat yang selama ini kita sendiri tidak mengetahuinya. Sebagai mengisi ruang halaman sekolah, saya memberi kesempatan untuk anda mendapat beberapa maklumat yang antaranya ialah:

sejarah sekolah               maklumat staf

kurikulum                        ko kurikulum

PIBG                              UPSR

Album

    Akhir sekali saya mengambil kesempatan untuk menyampaikan sekalung budi kepada beberapa agensi yang sama-sama membantu sehingga terbinanya halaman web di sekolah. Antara mereka ialah:

    *Persatuan Ibu Bapa dan Guru

    *Guru-guru SKSS

    *Yayasan Yakin

    *Jabatan Agama Islam Negeri Johor

    *dan lain-lain pihak yang sama-sama menjayakan program ini.

 

   HJ. MALIK BIN JAAFAR                                   
                   Guru Besar,
Sekolah Kebangsaan Seri Sampurna,
         Punggor, 83100 Rengit,
            Batu Pahat, Johor.
                  (Malaysia)